Tyfus

  • Typhoid IgG/IgM Rapid Test

    Tyfus IgG/IgM Snabbtest

    Tyfus IgG/IgM Rapid Test baseras på den tekniska principen för den indirekta metoden.Den är enkel att använda och kräver ingen instrumentering.Omfattande provtäckning, helblods-, serum- och plasmaprover kan testas.Testet är snabbt och resultaten är lätta att tolka och tar 10 minuter att tolka.Mycket stabil, lagrad i rumstemperatur och giltig i upp till 24 månader.Hög känslighet, noggrannhet och specificitet.