HIV

  • HIV 12O Human Immunodeficiency Virus Rapid Test

    Snabbtest för HIV 12O Humant immunbristvirus

    HIV 1/2/O Human Immunodeficiency Virus Rapid Test använder principen om en mycket specifik antikropp-antigenreaktion.Ingen speciell apparat krävs, lätt att använda;enstegsdetektion av antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV) typ I (inklusive subtyp M och subtyp O) och II i humant helblod, serum och plasmaprover;Direkt och snabb kvalitativ detektering, resultat på 10 minuter, bra stabilitet, kan förvaras i rumstemperatur i 24 månader, med hög känslighet, hög specificitet och hög noggrannhet.