H.Pylori

  • H. pylori Antibody Rapid Test

    H. pylori Antibody Rapid Test

    H. pylori Antibody Rapid Test är ett enkelt test som använder en kombination av H.Pylori-antigenbelagda partiklar och anti-humant IgG för att kvalitativt och selektivt detektera H. pylori-antikroppar i helblod, serum eller plasma

  • H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette colloidal gold method

    H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette colloidal gold method

    H. pylori-antigentestet använder den tekniska principen för dubbelantikroppssandwichmetoden.Ingen speciell apparat krävs, lätt att använda;enstegsdetektion av H. pylori-infektion;direkt och snabb kvalitativ detektering, resulterar på 10 minuter, bra stabilitet, kan förvaras i rumstemperatur i 24 månader, med hög känslighet, hög specificitet och hög noggrannhet