cTnI

  • Cardiac Troponin I (CTnl) Rapid Test

    Cardiac Troponin I (CTnl) Snabbtest

    Cardiac Troponin I (CTnI) Rapid Test är baserat på den tekniska principen för den dubbla anti-sandwichmetoden.Den är enkel att använda och kräver ingen instrumentering.Omfattande provtäckning, helblods-, serum- och plasmaprover kan testas.Testet är snabbt och resultaten är lätta att tolka och tar 10 minuter att tolka.Mycket stabil, lagrad i rumstemperatur och giltig i upp till 24 månader.Hög känslighet, noggrannhet och specificitet.