Adeno

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    Snabbtest för adenovirusantigen

    Adenovirus Antigen Rapid Test är en avföringstestsats som inte kräver någon instrumentering.Den använder principen för den dubbla antismörgåsmetoden.Det är lätt att använda, kräver ingen utrustning eller ytterligare tester och provet är lätt att samla in.Testet är snabbt och resultatet kan avläsas på 10 minuter.Hög känslighet, noggrannhet och specificitet.

  • Adeno/Rota Antigen Rapid Test

    Adeno/Rota Antigen Snabbtest

    Det snabba adenovirus/rotavirus-antigentestet är baserat på den tekniska principen för dubbel anti-sandwichmetoden.Den kan användas för kvalitativ detektion av adenovirusantigen och rotavirusantigen i fekala prover.Det är en enkel och bekväm procedur, lätt att tolka, kan bedömas visuellt och resultat kan tolkas på 10 minuter.Hög känslighet, hög specificitet och hög noggrannhet.